12 години „магия“ – един по-различен излет, сред великата река Въча и нейните притоци

12 години „магия“ – един по-различен излет, сред великата река Въча и нейните притоци

Има мигове, които са ценни в организацията на едно сдружение. Това са онези мигове, които сплотяват колектива, онези мигове, които…

Писмо от сдружение Балканка в подкрепа на внесен в парламента ЗИД на ЗВ

Писмо от сдружение Балканка в подкрепа на внесен в парламента ЗИД на ЗВ

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Становище на сдружение Балканка във връзка с допитване от министър Вътев до браншовите организации в земеделския отрасъл

Становище на сдружение Балканка във връзка с допитване от министър Вътев до браншовите организации в земеделския отрасъл

Уважаеми дами и господа, Като сдружение съставено от една страна основно от риболовци, но и от учени и природозащитници, но…

Втори сигнал до инспектората на МОСВ и първи до РИОСВ-Шумен във връзка със случващото се по река Голяма Камчия

Втори сигнал до инспектората на МОСВ и първи до РИОСВ-Шумен във връзка със случващото се по река Голяма Камчия

Уважаеми Дами и Господа, Запознаваме ви отново с допълнителната информация по случай, за който вече сме сигнализирали. Първият ни сигнал е…

Поздравителен адрес до директорите на БДДР и на БДЗБР, възражение до РИОСВ София срещу директора на БДЗБР и Покана до министъра на ОСВ

Поздравителен адрес до директорите на БДДР и на БДЗБР, възражение до РИОСВ София срещу директора на БДЗБР и Покана до министъра на ОСВ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на…

Няма повече публикации

Няма повече публикации