12 години „магия“ – един по-различен излет, сред великата река Въча и нейните притоци

12 години „магия“ – един по-различен излет, сред великата река Въча и нейните притоци

Има мигове, които са ценни в организацията на едно сдружение. Това са онези мигове, които сплотяват колектива, онези мигове, които…

В търсене на нови хоризонти

В търсене на нови хоризонти

Дълъг ден. Един от онези, в които се борим за всяка една риба. В утрото термометърът показваше -6 градуса ……

Няма повече публикации

Няма повече публикации