Сигнал за новоизградени съоръжения в коритото на река Бяла (Калоферска)

Сигнал за новоизградени съоръжения в коритото на река Бяла (Калоферска)

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации