Репортаж на предаването „Следите остават“ за поректа Fast Danube

Репортаж на предаването „Следите остават“ за поректа Fast Danube

Защо ДАНС и прокуратурата разследват българо-румънски проект за река Дунав, защо това застрашава държавната граница, колко страшни свлачища са на…

Възражение от сдружение Балканка против продължаващите кражби на баластра от Марица в района на Садово и сигнал до министъра на РРБ за хипер некачествения насип на магистрала Хемус

Възражение от сдружение Балканка против продължаващите кражби на баластра от Марица в района на Садово и сигнал до министъра на РРБ за хипер некачествения насип на магистрала Хемус

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля от МРРБ, МЗХГ и МОСВ да приемете в прикачения файл…

Становище по проект на заповед за забрана по време на пролетно-лятно размножаващите се видове през 2024г.

Становище по проект на заповед за забрана по време на пролетно-лятно размножаващите се видове през 2024г.

Уважаеми г-н Вътев,Уважаеми г-н Георгиев, Сдружение „Балканка” е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за обществена полза, чиято основна мисия…

Няма повече публикации

Няма повече публикации