Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до БДИБР относно ПСОВ Първомай

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до БДИБР относно ПСОВ Първомай

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал до ДНСК/РДНСК във връзка с незаконно строителство в река Янтра

Сигнал до ДНСК/РДНСК във връзка с незаконно строителство в река Янтра

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

Призив до МОСВ във връзка с отговори на РИОСВ-София и БДИБР по наши сигнали за незаконни сметища и водохващания край река Тополница

Призив до МОСВ във връзка с отговори на РИОСВ-София и БДИБР по наши сигнали за незаконни сметища и водохващания край река Тополница

Уважаеми дами и господа,Пиша в качеството си на Председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в…

Мина “Караманица” край Босилеград – заплаха от трансгранично замърсяване

Мина “Караманица” край Босилеград – заплаха от трансгранично замърсяване

Гледайте предаването „Следите остават“ със специалното участие на Димитър Куманов от сдружение Балканка. Години наред се борим с това замърсяване,…

Възражение от сдружение Балканка досежно разрешително на БДДР и становище на РИОСВ Враца за ВЕЦ Царевец

Възражение от сдружение Балканка досежно разрешително на БДДР и становище на РИОСВ Враца за ВЕЦ Царевец

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации