Отлично мотивирано възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС срещу бъдещ в минало време ВЕЦ на Чепинска река /Ели дере/

Отлично мотивирано възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС срещу бъдещ в минало време ВЕЦ на Чепинска река /Ели дере/

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля, в прикачения документ да се запознаете с поредното наше отлично мотивирано…

Димитър Куманов: Ако има перки в морето, те ще унищожат риболова и туризма

Димитър Куманов: Ако има перки в морето, те ще унищожат риболова и туризма

Димитър Куманов отново е гост в БНР. Темата е скандалния проект Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства….

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:…

Възражение от сдружение Балканка против застрояването на остров Адата на река Марица в гр.Пловдив

Възражение от сдружение Балканка против застрояването на остров Адата на река Марица в гр.Пловдив

ДО: Директора на РИОСВ Пловдив г-н Ивайло ЙотковДиректора на БДИБР г-н Васил Узунов Копие До: Министъра на Околната среда и водитег-н…

Сигнал за злоупотреби и проблеми по отношение изваждането на билети

Сигнал за злоупотреби и проблеми по отношение изваждането на билети

Уважаеми Дами и Господа, В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка ще опиша проблемите, с които се…

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от Министерски Съвет

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от Министерски Съвет

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Покана за отчетно-планово общо събрание на членовете на сдружение Балканка 28.01.2024

Уважаеми колеги, Във връзка с решение на УС на сдружението, Отправям покана за участие в Общо събрание за членовете на…

Notification Ref. No 01/12.01.2024 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioners Sinkevičius, Christophidou, Copczynska and Popovski concerning the Fast Danube project

Notification Ref. No 01/12.01.2024 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioners Sinkevičius, Christophidou, Copczynska and Popovski concerning the Fast Danube project

FOLLOW UP, OFFICIAL USE Dear friends, My name is Dimiter Koumanov and I still have the honor to be responsible…

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации