Риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби е разрешен 01.06.2023

Риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби е разрешен 01.06.2023

Утре се открива риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби във водоеми до 500м надморска височина и невключени в Заповед №РД…

НАРЪЧНИК ПО ЗАРИБЯВАНЕ НА ПЛАНИНСКИ РЕКИ С БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА

НАРЪЧНИК ПО ЗАРИБЯВАНЕ НА ПЛАНИНСКИ РЕКИ С БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА

Зарибяването на планински реки с речна пъстърва /Salmo trutta/ в РБългария има дългогодишна история. Не е известно със сигурност кога…

Няма повече публикации

Няма повече публикации