НАРЪЧНИК ПО ЗАРИБЯВАНЕ НА ПЛАНИНСКИ РЕКИ С БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА

НАРЪЧНИК ПО ЗАРИБЯВАНЕ НА ПЛАНИНСКИ РЕКИ С БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА

Зарибяването на планински реки с речна пъстърва /Salmo trutta/ в РБългария има дългогодишна история. Не е известно със сигурност кога…

Няма повече публикации

Няма повече публикации