Сдружение Балканка – Доклад за посетени водохващания на територията на БДИБР

Сдружение Балканка – Доклад за посетени водохващания на територията на БДИБР

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС за минна площ Млечино и срещу издадено на становище от БДИБР за същата мина

Възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС за минна площ Млечино и срещу издадено на становище от БДИБР за същата мина

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на републиката и малко до органите на МОСВ

Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на републиката и малко до органите на МОСВ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации