Complain to the Spadel concerning failure to comply of the national ecological law / Сигнал до Шпадел във връзка с отравянето на река Девинска

Complain to the Spadel concerning failure to comply of the national ecological law / Сигнал до Шпадел във връзка с отравянето на река Девинска

Dear all,I forward you again a complaint related with one of your daughter company here in Bulgaria – DEVIN Ltd….

Искане до ДНСК и до „компетентните“ органи на МОСВ досежно незаконно изградена дига в коритото на река Сугаревска

Искане до ДНСК и до „компетентните“ органи на МОСВ досежно незаконно изградена дига в коритото на река Сугаревска

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Съобщение и Искане до „компетентните“ органи досежно кризата за вода в община Крумовград

Съобщение и Искане до „компетентните“ органи досежно кризата за вода в община Крумовград

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Комплексен сигнал за установени проблеми с реките край град Копривщица -втори сигнал

Комплексен сигнал за установени проблеми с реките край град Копривщица -втори сигнал

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр. София, Ви информирам за следното: във…

БДДР – няма нарушения в работата на водохващанията над град Габрово

БДДР – няма нарушения в работата на водохващанията над град Габрово

Питате се защо Балканът над Габрово остава без вода? На 28.06.2023г. подадохме сигнал за поредното пресушаване на река Белилска над…

Комплексен сигнал за установени проблеми с реките край град Копривщица – първи сигнал

Комплексен сигнал за установени проблеми с реките край град Копривщица – първи сигнал

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното: във връзка с…

Възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС за поредния в минало време нов, но небъден ВЕЦ на Яденица

Възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС за поредния в минало време нов, но небъден ВЕЦ на Яденица

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Покана за сътрудничество между сдружение Балканка, МОСВ и МЕ за овладяване на хидроенергийния потенциал на река Дунав и поправка на явна фактическа грешка

Покана за сътрудничество между сдружение Балканка, МОСВ и МЕ за овладяване на хидроенергийния потенциал на река Дунав и поправка на явна фактическа грешка

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации