Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване Блок 1-25 Враца Запад

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване Блок 1-25 Враца Запад

Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на…

Възражение на сдружение Балканка срещу намерение за поредното „чистене“ на река Арда

Възражение на сдружение Балканка срещу намерение за поредното „чистене“ на река Арда

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ,С настоящето становище възразяваме в срок и категорично срещу Решение № СМ-03-ОС/2022 на РИОСВ – Смолян, издадено във…

В търсене на нови хоризонти

В търсене на нови хоризонти

Дълъг ден. Един от онези, в които се борим за всяка една риба. В утрото термометърът показваше -6 градуса ……

Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 25.03.2022 г.

Здравейте Колеги, Във връзка с чл.26 ал.1 и по реда на чл.26, ал.2 от Устава на „Сдружение Балканка“, свиквам събрание на…

Среща в Министерски съвет на тема „Бъдещето на мВЕЦ в България“

Среща в Министерски съвет на тема „Бъдещето на мВЕЦ в България“

Днес, 11.03.2022г. в Министерски Съвет се състоя среща между всички заинтересовани страни по проблема с узаконяването на незаконните малки ВЕЦ-ове…

Брутална сеч край водите на река Въча при моста на село Йоаким Груево

Брутална сеч край водите на река Въча при моста на село Йоаким Груево

След като преди време се натъкнахме на сечта, бяхме уверени, че уж щяха да прочистват само умрели дървета и такива,…

Няма повече публикации

Няма повече публикации