Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

Поздравления за БДДР, които извършиха мигновена проверка на 29.12.2022г., след подаден сигнал по зелен телефон. Проверката е във връзка със…

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

След разрушителния трус в Турция: Защитени ли са обектите от критична инфраструктура у нас?

След разрушителния трус в Турция: Защитени ли са обектите от критична инфраструктура у нас?

Инженер Димитър Куманов е гост в сутрешния блок на БНТ. Какво е състоянието на т.нар. критична инфраструктура – язовири, хранилища,…

Защо 11 моста около Пловдив са с подкопани основи? Какво ще се случи при земетресение?

Защо 11 моста около Пловдив са с подкопани основи? Какво ще се случи при земетресение?

Във връзка със земетресението в Турция ние ще продължаваме да предупреждаваме населението за огромните рискове за елементите от критичната инфраструктура,…

Сигнал за нерегламентирани депа за отпадъци на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Лясковец, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол

Сигнал за нерегламентирани депа за отпадъци на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Лясковец, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол

Здравейте!Приложено изпращам сигнал от името на сдружение „Балканка“ за 59 незаконни сметища на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени,…

Няма повече публикации

Няма повече публикации