Покана за общо събрание на членовете на сдружение Балканка 18.02.2023

Уважаеми Колеги, С решение на Управителният Съвет на Сдружение „Балканка“ и на основание ЗЮЛНЦ свиквам Общо Събрание на 18.02.2023 г. от…

Сигнал до Инспектората на МОСВ от сдружение Балканка против безобразията на директора на БДИБР и възражение до РИОСВ Пловдив във връзка с кражбите на баластра от Марица

Сигнал до Инспектората на МОСВ от сдружение Балканка против безобразията на директора на БДИБР и възражение до РИОСВ Пловдив във връзка с кражбите на баластра от Марица

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации