Нашата история

Всичко започва през 2011г., когато малка група приятели-риболовци, се събират в едно от многобройните ресторантчета в София и вземат решение да се основе Сдружение „Риболовен клуб Балканка“, формално вписано като неправителствена организация в частна полза. След това, през 2013г. , когато ентусиастите в сдружението все повече осъзнават мисията и пътят, по който да се развиват, се стига до идеята за създаването на сдружение в обществена полза под името сдружение „Балканка“. Двете сдружения съществуват формално до 2019г., когато сдружението в частна полза е ликвидирано с решение на ОС и като единствено функциониращо остава стружението в обществена полза – „Сдружение Балканка“.

Иван Пандъков
Иван Пандъков

„Десет години минаха, едни идваха, други си отиваха. Дейностите на сдружението се разрастнаха, но основната идея си остана: „Да подпомогнем опазването и възстановяването на българските реки„. Считаме, че основната формула за това е независимостта на хората в сдружението; това, че не ги обединяват някакви користни интереси, а ядрото на сдружението все още са риболовци, които са успели да съхранят спомена от детството си, в който с техните дядовци са хващали по една „крива сопа“ и са отивали на реката – там, където земя, вода и въздух се сливат, за да изградят една уникална композиция от аромати, звука на пенливите потоци и най-вече живота. Точно тази съвършена връзка тези хора се опитват да съхранят и предадат на бъдещите поколения. И в наши дни, когато почти няма вече диви реки и места, защото някой е посегнал на най-ценното ни, ние ще продължим да разпознаваме злината и да правим това, което е по силите ни, заделяйки от личното си време, за да постигнем възмездие и да върнем живота в реките“, Иван Пандъков, Председател на сдружението

Как помагаме на реките

1. Почистване на реки заедно с местни организации и граждани;
2. Зелени училища – организираме обучение за деца, техните родители и местни хора по проблемите и методите за опазване на българските реки;
3. Провеждане на собствен мониторинг на повърхностните водни тела;
4. Жалби и сигнали до компетентните институции във връзка с установени увреждания на околната среда;
5. Преглед на издаваните административни актове и изготвяне на възражения, становища, участие в обществени обсъждания;
6. Правни действия – множество съдебни процедури срещу унищожителите на българските реки и водоеми;
7. Грижа насочена към подобряване на популациите на местните видове риби – пускане на изкуствено отглеждани риби(зарибяване) на реки, където местните рибни популации са застрашени.

Нашата мисия

Опазване на местообитанията ​

Борба с различни стресови фактори за околната среда като замърсяване, строителство на ВЕЦ-ове, минно дело, оттичане на води от селското стопанство и инвазивни видове, които застрашават българските реки.
За съжаление доста от реките вече са „безвъзратно унищожени“, не се стопанисват в съответствие със законите и липсва мониторинг и контрол на използването им от съответните институции. Затова нашата мисия е да защитаваме и опазваме българските реки, тяхното биоразнообразие и всички блага, които ни се предоставят.
Сега е време да се отплатим на реките за всички уловени риби, красиви залези и незабравими мигове прекарани край водите им.

Нека не бъдем егоисти, отделете време за реките и те ще ви се отблагодарят!

Силен екип

от различни специалисти

Сдружението има повече от 10 години опит в опазването на речните и крайречните екосистеми и местообитания, като се стреми да притежава и нужната експертиза, така че да постига поставените цели.

LOGO
Keep the fish wet