Инж. Куманов в БНР: Не трябва да се коригират речни корита, дигите не вършат работа

Инж. Куманов в БНР: Не трябва да се коригират речни корита, дигите не вършат работа

Не трябва да се коригират речни корита, дигите не вършат работа. Това заяви днес в предаването „Преди всички“ инж. Димитър…

Летни закони в ущърб на природата се приемат спешно.Пресконференция в БТА

Летни закони в ущърб на природата се приемат спешно.Пресконференция в БТА

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда отменят санитарно-охранителните зони за питейната вода от Закона за…

Няма повече публикации

Няма повече публикации