Сигнал до МОСВ за водохващане на Стара река за ВЕЦ Алеко

Сигнал до МОСВ за водохващане на Стара река за ВЕЦ Алеко

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Инж. Куманов гост в Честно казано обсъждат опасността от строежа на язовир Яденица

Инж. Куманов гост в Честно казано обсъждат опасността от строежа на язовир Яденица

Димитър Куманов гостува на предаването Честно казано. Можете да разбере повече за скандалния проект във видеото.

Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 05.07.2022 г.

Здравейте, колеги, Свиквам събрание на членовете на УС на 05.07.2022г., вторник, от 18:45 часа, на познатото място в Южен парк…

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ и до БДИБР за ВЕЦ Чаир дере

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ и до БДИБР за ВЕЦ Чаир дере

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Собственик на мина и служители нападнаха с  камъни член на Балканка и екип на БНТ в Сърбия

Собственик на мина и служители нападнаха с камъни член на Балканка и екип на БНТ в Сърбия

Нападнаха с камъни екипа на „Следите остават“ в Сърбия. Инцидентът се е развил пред мината „Подвирове“ в с. Караманица, Босилеградско…

Сигнал за незаконно почистване коритото на река Огоста в град Монтана

Сигнал за незаконно почистване коритото на река Огоста в град Монтана

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

На 11.06.2022г. беше изпратена жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията на ЕС от…

Сигнал за умираща риба в яз. Студен Клaденец и река Върбица

Сигнал за умираща риба в яз. Студен Клaденец и река Върбица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации