Специален сигнал на сдружение Балканка досежно кариерата в село Мирянци на територията на Басейнова Пловдив и РИОСВ Пазарджик

Специален сигнал на сдружение Балканка досежно кариерата в село Мирянци на територията на Басейнова Пловдив и РИОСВ Пазарджик

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Пенчо Пандъков: Завод край Нова Върбовка ще гори по 1160 тона отпадъци на ден

Пенчо Пандъков: Завод край Нова Върбовка ще гори по 1160 тона отпадъци на ден

Едно интервю с Пенчо Пандъков за Вестник Росица във връзка с една от битките на сдружението срещу завода а боклик…

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Добронамерен Сигнал на сдружение Балканка относно бъдещия в минало време язовир Яденица

Добронамерен Сигнал на сдружение Балканка относно бъдещия в минало време язовир Яденица

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Поздравителен адрес от сдружение Балканка до БДИБР и малко по промените в ЗВ и по междинния преглед на значимите проблеми във връзка с новите ПУРБ и ПУРН

Поздравителен адрес от сдружение Балканка до БДИБР и малко по промените в ЗВ и по междинния преглед на значимите проблеми във връзка с новите ПУРБ и ПУРН

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации