Възражение до БДЗБР от сдружение Балканка против удължаване/изменение на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ-ове на Влахинска река

Възражение до БДЗБР от сдружение Балканка против удължаване/изменение на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ-ове на Влахинска река

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Възражение срещу ДОСВ на ПУРН 2022-2027 и срещу нетехническото резюме към ДЕО на ПУРН 2022-2027 на ИБР

Възражение срещу ДОСВ на ПУРН 2022-2027 и срещу нетехническото резюме към ДЕО на ПУРН 2022-2027 на ИБР

Уважаема г-н Попов,Уважаеми дами и господа,Във връзка с изготвянето на новите ПУРН 2022-2027 на всички РБУ в страната, тяхното публикуване…

БДИБР и РДГ не откриха нарушения по сигнал за сеч в коритото на река Марица край град Пазарджик. РИОСВ Пазарджик обаче не мисли така

БДИБР и РДГ не откриха нарушения по сигнал за сеч в коритото на река Марица край град Пазарджик. РИОСВ Пазарджик обаче не мисли така

Във връзка с подаден сигнал за сеч по река Марица, за който е използвана информация от загрижени местни граждани, информираме…

Няма повече публикации

Няма повече публикации