Тровене и пресушаване на реки в България. Пресконференция в БТА

Тровене и пресушаване на реки в България. Пресконференция в БТА

Тровене и пресушаване на реки в България. Бъдещите планове за развитие на хидросектора: необходимост или поредната възможност да се превъртят…

Няма повече публикации

Няма повече публикации