Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

Обнадеждаваща Новина: Контролът върху защитените територии /национални, природни паркове и т.н./ И върху защитените зони от мрежата Натура 2000 придобива…

Сигнал от сдружение Балканка до БДЗБР и РИОСВ Благоевград

Сигнал от сдружение Балканка до БДЗБР и РИОСВ Благоевград

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации