Риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби е разрешен 01.06.2023

Риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби е разрешен 01.06.2023

Утре се открива риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби във водоеми до 500м надморска височина и невключени в Заповед №РД…

Възражение от сдружение Балканка относно внесен в парламента ЗИД на ЗВ и допълнение на възражение срещу ЗИД на ЗЕВИ

Възражение от сдружение Балканка относно внесен в парламента ЗИД на ЗВ и допълнение на възражение срещу ЗИД на ЗЕВИ

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Сигнал до БДИБР, РДГ Пазарджик и РИОСВ Пазарджик за сеч покрай река Марица

Сигнал до БДИБР, РДГ Пазарджик и РИОСВ Пазарджик за сеч покрай река Марица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации