Сдружение Балканка – Пореден сигнал за водохващане на Бяла река край Калофер

Сдружение Балканка – Пореден сигнал за водохващане на Бяла река край Калофер

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации