​Природозащитни организации искат мораториум върху строителството на ВЕЦ-ове-репортаж на БНТ с участието на Балканка

​Природозащитни организации искат мораториум върху строителството на ВЕЦ-ове-репортаж на БНТ с участието на Балканка

Поводът за искането е разрешение, издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“, която позволи строеж на малък ВЕЦ край село Говедарци….

Няма повече публикации

Няма повече публикации