• Членуването в сдружението е напълно доброволно, не е обвързано с някакви задължения, всеки помага според личните си убеждения, възможност, времеви ресурс и други;
  • За да подадете кандидатура е нужно да изпратите кратко представяне за себе си на емейл info@balkanka.bg. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана от Управителния съвет на сдружението;
  • По преценка на Управителен съвет може да се вземе решение за поставяне на изпитателен срок на даден кандидат-член, като през това време той няма право да участва в официални гласувания, касаещи правомощията на Общото събрание на сдружението;
  • Всеки кандидат-член трябва да се запознаете с Устава и Етичния кодекс, качени на нашата страница, Раздел „За нас“;
  • Всеки член получава достъп до комуникационните вътрешни канали на сдружението;
  • Всеки член може да отправя предложения и да обсъждате текущи теми и въпроси;
  • Всеки член на сдружението е свободен да прави дарения под всякаква форма;
  • Заплащането на членски внос легитимира всеки член на сдружението, като е зa съответната календарна година. Формалният срок за заплащането му е края на месец април. Същият се заплаща в брой на каса или по банков път;