• Право да членува в сдружението има всяко юридическо или физическо лице, което споделя целите и средствата за тяхното постигане, както и етичния кодекс на сдружението;
 • Членуването в сдружението е напълно доброволно, не е обвързано с някакви задължения, всеки помага според личните си убеждения, възможност и времеви ресурс;
 • Членуването в сдружението носи удовлетворение за членовете от оказаната подкрепа за безценната кауза по опазването на българските реки;
 • Членуването в сдружението дава възможност за общуване с много добри риболовци и експерти по реките, рибите и като цяло биоразнообразието на България, с акцент върху речните системи;
 • За да подадете кандидатура е нужно да изпратите кратко представяне за себе си на емейл info@balkanka.bg;
 • Членовете в сдружението се одобряват с решение на Управителен съвет. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана от Управителният съвет на сдружението във възможно най-кратък срок и ще бъдете информирани за неговото решение;
 • По преценка на Управителен съвет може да се вземе решение за поставяне на изпитателен срок на даден кандидат за член, като единственото ограничение е, че през този период той няма право да участва в официални гласувания, касаещи правомощията на Общото събрание на сдружението.
 • Всеки кандидат-член трябва да се запознаете с Устава и Етичния кодекс, качени на нашата страница, Раздел „За нас“;
 • Всеки член/кандидат-член заплаща членски внос за съответната календарна година в размер определен с решение на Общото събрание на сдружението;
 • Заплащането на членски внос легитимира всеки член на сдружението зa съответната календарна година. Формалният срок за заплащането му е края на месец април. Същият се заплаща в брой на каса или по банков път;
 • Всеки член получава достъп до комуникационните вътрешни канали на сдружението, където може да отправя предложения, да обсъжда текущи теми и въпроси, както и да поема доброволно текущи задачи;
 • Всеки член на сдружението е длъжен да защитава каузата на сдружението и да сигнализира УС за установени нередности;
 • Всеки член на сдружението е свободен да прави дарения под всякаква форма.