Многоцелеви доклад/сигнал от Сдружение Балканка във връзка с бент на Бяла река и призив за съдействие

Многоцелеви доклад/сигнал от Сдружение Балканка във връзка с бент на Бяла река и призив за съдействие

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Сигнал до президента и Искане до министъра на регионалното развитие и до директора на ДНСК, относно незаконен строеж на магистрала Хемус

Сигнал до президента и Искане до министъра на регионалното развитие и до директора на ДНСК, относно незаконен строеж на магистрала Хемус

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Басейнова дирекция най-после залови ВЕЦ Румянцево, че не изпуска капка вода

Басейнова дирекция най-после залови ВЕЦ Румянцево, че не изпуска капка вода

Във връзка с наше посещение на ВЕЦ Румянцево, за което разказахме в следната публикация, както и в доклад до компетентните…

Сигнал до президента и Възражение до МОСВ, РИОСВ Хасково и до областния управител на област Кърджали от сдружение Балканка против поредното „почистване“ на Върбица при село Крилатица в Родопите

Сигнал до президента и Възражение до МОСВ, РИОСВ Хасково и до областния управител на област Кърджали от сдружение Балканка против поредното „почистване“ на Върбица при село Крилатица в Родопите

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Само във Фрог: Стара планина и Манастир ”7-те престола” са под сериозна заплаха от воден катаклизъм

Само във Фрог: Стара планина и Манастир ”7-те престола” са под сериозна заплаха от воден катаклизъм

А спомняте новите огромни площи за търсене и последващ добив на метални полезни изкопаеми и малко златце, а и уран…

Многоцелеви доклад от Сдружение Балканка за посетени ВЕЦ на река Черни Вит с допълнение и река Златна Панега

Многоцелеви доклад от Сдружение Балканка за посетени ВЕЦ на река Черни Вит с допълнение и река Златна Панега

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Настойчива Покана от сдружение Балканка за спазване на законите от МОСВ, БДИБР и РИОСВ Пловдив, и до областния управител на област Пловдив, и против поредното „почистване“ на Марица, с искане по ЗДОИ до БДИБР

Настойчива Покана от сдружение Балканка за спазване на законите от МОСВ, БДИБР и РИОСВ Пловдив, и до областния управител на област Пловдив, и против поредното „почистване“ на Марица, с искане по ЗДОИ до БДИБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Посещение на ВЕЦ по реките Черни Вит и Златна Панега със студенти от биологически факултет на СУ-София

Посещение на ВЕЦ по реките Черни Вит и Златна Панега със студенти от биологически факултет на СУ-София

Здравейте, вчера, заедно със студенти от биологически факултет на СУ София и клуб С.К.О.Р.Е.Ц. към БФ, направихме посещение на няколко…

Няма повече публикации

Няма повече публикации