ВАС отсъди в полза на ВЕЦ край Самоковското село Злокучане

ВАС отсъди в полза на ВЕЦ край Самоковското село Злокучане

През 2021г. заведохме дело срещу изменение и удължаване на разрешително за ВЕЦ край Самоковското село Злокучане. След близо 2 годишна…

Призив от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и БДДР за спазване на закона при чистенето на река Искър и искане по ЗДОИ до РИОСВ София

Призив от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и БДДР за спазване на закона при чистенето на река Искър и искане по ЗДОИ до РИОСВ София

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Сигнал незаконни сметища край река Искър в район Панчарево

Сигнал незаконни сметища край река Искър в район Панчарево

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното: във връзка…

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Нека не забравяме,че горе на „Мечката“, вече две седмици се копае зверски. Цялостното отношение към реката като към градски канал…

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации