Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Сигнал за незаконно почистване коритото на река Огоста в град Монтана

Сигнал за незаконно почистване коритото на река Огоста в град Монтана

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Отговор на Молба от страна на заместник министър Тома Белев досежно „чистенето“ на реките Вит и Чернелка

Отговор на Молба от страна на заместник министър Тома Белев досежно „чистенето“ на реките Вит и Чернелка

Свързана тема: Възражение от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Плевен и БДИБР досежно „чистенето“ на острови по реките Вит и…

Има ли нарушения в коритото на река Потока преди град Съединение?

Има ли нарушения в коритото на река Потока преди град Съединение?

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa – обновена

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa – обновена

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Нека не забравяме,че горе на „Мечката“, вече две седмици се копае зверски. Цялостното отношение към реката като към градски канал…

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Специален сигнал на сдружение Балканка до Басейнова Плевен и РИОСВ София

Специален сигнал на сдружение Балканка до Басейнова Плевен и РИОСВ София

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Протест срещу унищожението на река Искър край Герман

Протест срещу унищожението на река Искър край Герман

След като Йорданка Фандъкова се похвали в социалните мрежи как е извършила престъпления срещу река Искър, сдружение Балканка веднага подаде…

Няма повече публикации

Няма повече публикации