Молба от сдружение Балканка относно предложен законопроект за ВЕИ в морските ни води до председателя на НС, премиера и омбудсмана на републиката

Молба от сдружение Балканка относно предложен законопроект за ВЕИ в морските ни води до председателя на НС, премиера и омбудсмана на републиката

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА 24.11.2023 Г

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА 24.11.2023 Г

Заповеди за 17 защитени зони по реки от екологичната мрежа Натура 2000 и още няколко, по-обширни площи, като например ЗЗ…

Поздравителен адрес до министъра на ОСВ и нотификация до министър председателя на републиката

Поздравителен адрес до министъра на ОСВ и нотификация до министър председателя на републиката

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Имаме удоволствието да Ви уведомим, че днес е Никулден, празник на…

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Покана за сътрудничество между сдружение Балканка, МОСВ и МЕ за овладяване на хидроенергийния потенциал на река Дунав и поправка на явна фактическа грешка

Покана за сътрудничество между сдружение Балканка, МОСВ и МЕ за овладяване на хидроенергийния потенциал на река Дунав и поправка на явна фактическа грешка

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Административен съд – София област отсъди в полза на Петругия ООД за инсинератора край Нова Върбовка

Административен съд – София област отсъди в полза на Петругия ООД за инсинератора край Нова Върбовка

На 12.07.2023г. съдията от Административен съд – София Област, Емил Желев, реши, че гражданите, техният живот, традиции, право, нямат значение….

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, в съучастие с БДИБР, и още малко за новите ПУРН

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, в съучастие с БДИБР, и още малко за новите ПУРН

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Второ допълнение към Предложението на сдружение Балканка за мерките в новите ПУРБ 2025-2027 и в новите ПУРН 2024-2027 с молба до омбудсмана на Р. България

Второ допълнение към Предложението на сдружение Балканка за мерките в новите ПУРБ 2025-2027 и в новите ПУРН 2024-2027 с молба до омбудсмана на Р. България

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Отлага се за неизвестно време обявяването на ПП Западна Стара планина

Отлага се за неизвестно време обявяването на ПП Западна Стара планина

Тъжна новина.Ех, Колко е важно в МОСВ да няма сламени хора, а хора с воля за нови защитени територии. И…

Сигнал до инспектората на МОСВ относно доказана некомпетентност на „компетентния“ директор на БДИБР

Сигнал до инспектората на МОСВ относно доказана некомпетентност на „компетентния“ директор на БДИБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации