Басейнова дирекция Черноморски район заловиха ВЕЦ Моста, че пресушава река Голяма Камчия след стената на язовир Тича

Басейнова дирекция Черноморски район заловиха ВЕЦ Моста, че пресушава река Голяма Камчия след стената на язовир Тича

В началото на месец април подадохме сигнал до Инспектората на МОСВ за това, че с комплексните графици за ползване на…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и до Президента за тенденциозно нарушение на ЗВ от Министъра на ОСВ

Сигнал до Инспектората на МОСВ и до Президента за тенденциозно нарушение на ЗВ от Министъра на ОСВ

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации