Рибари алармират за реки, превърнати в дерета

Nova TV, 28/09/2014 г.

Те се заканват да уведомят и Европейската комисия

novaTv dams

Докато нивата на реките продължават да се покачват, рибари и еколози ни сигнализираха за опасни дерета и то на места, които подлежат на постоянен контрол от басейновите дирекции. Става дума за водохващанията за водноелектрическите централи. Що за дерета се образуват там и опасни ли са, провериха Рада Богданова и Михаил Кръстев.  

До деретата ни отвежда пътят на рибата. След броени дни балканската пъстърва ще тръгне нагоре по реките, за да хвърли хайвера си. Ще тръгне и по тази, която малко по-нагоре е впрегната за производство на ток.  Пъстървата ще трябва да скача ловко – това тя го може. Остава и да има в какво да скочи.

„ЛАЗУРИТ’94” АД С КАМПАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Авторепаратурният лидер у нас зариби езерото Панчарево

glasurit

С над 200 риби между половин и два килограма от видовете шаран и амур, лидерът в авторепаратурния бранш у нас Лазурит '94, зариби езерото Панчарево край София през изминалия уикенд. Кампанията е посветена на 20-годишнината от създаването на фирмата и е част от програмата и за опазване на околната среда. Акцията бе осъществена от автобояджии и приятели, заедно със семействата им, в партньорство с риболовен клуб „Балканка“. Целта на събитието бе да се допринесе за увеличаване на популацията и запазването на екоравновесието в езерото.

Снимки от мероприятието ...

Сайт за наблюдение на действащите ВЕЦ/МВЕЦ в България

DSCF3806

Здравейте колеги,

През последните години изграждането на водноелектрически централи у нас търпи бурно развитие. Възобновяемите енергийни източници са приоритет на енергийната политика не само у нас, но и в целия Европейски съюз. Производството на енергия от силата на водния пад в реките носи несъмнени ползи за цялата държава, заради факта че се създава брутен продукт, който не изисква ресурси, повишава се енергийната независимост и др. Никой не възразява срещу използването на реките с такава цел, стига, при производството на енергия от водата, да се спазват екологичните норми, за да може да оцелява животът в реките и около тях.

Статистиката показва, че в момента у нас има изградени и работещи около 200 малки водноелектрически централи, без да се броят подязовирните. Още около 280 централи се намират на различен етап на реализация, но при всички случаи имат вече издадени Разрешителни за водовземане от Басейновите дирекции. Някои са в процес на изграждане, а повечето търсят финансиране и строителството им може да започне всеки момент. Точната бройка на всички бъдещи ВЕЦ не може да бъде установена, но понастоящем има издадени разрешения за водовземане на още поне 400 точки по реките за бъдещо изграждане, без гореизброените. Дори данните в регистрите на държавните агенции се разминават и са непълни. Така например - за Басейнова дирекция Западнобеломорски район, общият брой на разрешенията за водоползване с цел - добив на ел. енергия от работещи и бъдещи ВЕЦ е за 516 точки по реките - само в югозападна България

Голямото пролетно зарибяване - 2014

IMG 0021

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

Риболовен клуб „Балканка” - гр.София, организира ежегодната си голяма зарибителна кампания с цел възстановяването и поддържането на популацията от балканска пъстърва в реките и езерата в България. Клубът е набрал известна сума от членски внос, дарения и спонсорство, като се надяваме сумата да нарасне до края на кампанията.

Предлагаме ви да се включите в кампанията, която ще се проведе на 14 юни 2014 г., събота. Ето вариантите, изброени по-долу: