278225098 5134406359973183 1510939966539471026 n1111111111111

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

|

Обнадеждаваща Новина:

Контролът върху защитените територии /национални, природни паркове и т.н./ И върху защитените зони от мрежата Натура 2000 придобива нови измерения и открива нови хоризонти пред неправителствения сектор.

Тежко оборудвани с шлемове, бронежилетки и т.н. частни рейнджъри в сътрудничество с държавното МОСВ вече охраняват гореизброените ЗТ и ЗЗ и за начало не дават пиле да прехвръкне над ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан, предимно и само в района на Петрохан засега.

278225098 5134406359973183 1510939966539471026 n

Новосъздадената на 13 януари 2022 неправителствена, но Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии си е поставила горната благородна цел, владее хижата Петрохан и е разположила тежка охрана на подстъпите. Охраната ограничава достъпа на посетители до района за да не се нанесе увреждане на предмета и целите на опазване на Натура зоната най-вероятно, или за нещо друго.
Интересно е, че хижата Петрохан е придобита през 2020г от член на УС на Националната Агенция, а в момента там извършва дейност някакъв неправителствен, но Европейски Институт за Биоразнообразие, който пък щял да обучава рейнджъри за охрана на териториите. Той според себе си бил в сътрудничество с European Union Biodiversity Innitiative /EUBDI/ и такъв странен надпис изниква в кадастъра за парцела около хижата.
Европейският Институт за Биоразнообразие е създаден от същите частни лица на 12 януари 2022 и е в сътрудничество с частната Националната Агенция, създадена на 13 януари 2022 пак от тях. Налице е и сътрудничество с още един друг частен Европейски Институт за Карстови и Хидрогеоложки Изследвания – Е.А.Мартел, също основан на 13.01.2022г. от основателя на предходния Европейски Институт и на Националната Агенция, който пък подкрепя някакъв Спелеоложки клуб Е.А.Мартел.

Въобще, частните лица основатели на НАКЗТ – Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков май имат нещо общо със спелеоложките среди, но не сме сигурни какво точно е то. Надяваме се от тези среди да информират министъра на ОСВ за какво става въпрос.

Още по-интересното е, че единият от основателите на Националната Агенция Е придобил от министерство на земеделието едно парцелче от малко над 5 /пет/ декара около хижата Петрохан. Това придобиване е станало на 13.12.2021 – в деня на встъпването в длъжност на новото правителство, а цената за петте декара е цели 4928 левчета.
И най-интересното Е, че новото ръководство на МОСВ е сключило споразумение с процесната Национална Агенция за „осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазването на околната среда и защитените зони…“ Ще контролират и регулират хората, в пространно сътрудничество с МОСВ.

Споразумението на МОСВ с Националната Агенция е сключено на 08.02.2022г., тоест 25 дена след създаването на самата Агенция и двата Европейски Института, поради спешната нужда от нова охрана на зоните за защита най-вероятно, или за нещо друго…
Междувременно няколко човека ни се обадиха, че неправителствената Националната Агенция не е допускала преминаването на туристи покрай хижата Петрохан по пътеката за Тодорини Кукли още от миналата година, когато въобще не са притежавали земята около хижата, както и че през зимата те не са допускали никого и са спирали хората още на Петрохан, за да не се мотаят безцелно из планината.
Така се охранява мрежата Натура 2000 на ново качествено ниво, а не както беше досега – всеки да се мотае там немотивирано и безцелно.
Считаме, че така ще се популяризират сред местното население и проблемите по опазването на биоразнообразието в мрежата Натура 2000, което без изброените нови неправителствени, но национални и европейски структури не би било възможно по никакъв начин.


Убедени сме и че местното население с все по-голяма радост ще възприема предмета и целите на опазване в Заповедите за обявяване и в Плановете за Управление на Натура зоните, след като вече знае, че режимите и ограниченията, сред които няма начин да влиза и забраняване на достъпа за посетители, ще се спазват по същия безпрекословен и безпардонен начин.
Прочее, рейнджърите на Националните паркове, които са настоящи служители на МОСВ, семки да ядат, защото в скоро време ще останат без работа. Само като гледаме оборудването на новата Национална Агенция и го сравним с това на държавните служители, става ясно защо.

Правен извод:
Всеки може за нула време да си направи една Национална агенция и два-три Европейски института, които да сътрудничат на самата Агенция, и след по-малко от месец да сключи споразумение за сътрудничество с МОСВ. Необходимо условие е да може преди това да си купи една голяма хижа от бащата на Искра Фидосова, а после да я оборудва и издържа, включително с неизвестен брой страховити рейнджъри вътре в нея, което е почти безплатно, тоест не е кой знае какво. В момента в МОСВ върви записване и на други желаещи частни, но Национални Агенции, Служби, Европейски Институти и прочее охранители на природата, а ние вече сме си заплюли охраната на повърхностните и подземни води…Що се отнася до Министерство на Земеделието – там пък всеки може да отиде и да си закупи колкото си иска земя от горския фонд в района на Петрохан и в Защитената Зона за без пари.
И все пак, става ясно, че в цялата работа има нещо фалшиво, а зад нея седи някой със страшно много пари. Очакваме с интерес да разберем как точно ще се възстановяват разходите им досега.

Повече новини по темата – от министър Борислав Сандов / Borislav Sandov. Бихме препоръчали на М-во на Злото все пак да проверява с какви точно хора и частни, но национални агенции или пък институти сключва споразумения за дейности, които са в прерогативите на самото М-во на Злото.
Що се отнася до нас, ние пуснахме сигнал до МОСВ преди една седмица. След получаването на несъстоятелен отговор вчера се пробвахме на място да установим пряк контакт с Националната Агенция и с двата Европейски Института, но за резултатите – по-натам. Самият им страховит сайт се открива на следния линк: https://controlagency.eu/ Някои от снимките на сайта им са взети от сайтове на чуждестранни организации, да си знаете за какво става въпрос.

Подобни публикации