Нов сигнал за водохващане на река Владайска, стопанисвано от ВиК Перник

Нов сигнал за водохващане на река Владайска, стопанисвано от ВиК Перник

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

БДДР – няма нарушения в работата на водохващанията над град Габрово

БДДР – няма нарушения в работата на водохващанията над град Габрово

Питате се защо Балканът над Габрово остава без вода? На 28.06.2023г. подадохме сигнал за поредното пресушаване на река Белилска над…

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Целеви сигнал до КОСВ на НС и до „компетентните“ органи за поредната напълно пресушена река

Целеви сигнал до КОСВ на НС и до „компетентните“ органи за поредната напълно пресушена река

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Съмнително водохващане пресушава река Осинска, община Сатовча

Съмнително водохващане пресушава река Осинска, община Сатовча

След сигнали на граждани в социалните мрежи се свързахме с тях и подадохме сигнал до компетентните институции. По-долу публикуваме текстът…

Втори сигнал до инспектората на МОСВ и първи до РИОСВ-Шумен във връзка със случващото се по река Голяма Камчия

Втори сигнал до инспектората на МОСВ и първи до РИОСВ-Шумен във връзка със случващото се по река Голяма Камчия

Уважаеми Дами и Господа, Запознаваме ви отново с допълнителната информация по случай, за който вече сме сигнализирали. Първият ни сигнал е…

Няма повече публикации

Няма повече публикации