Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

Покана от сдружение Балканка до омбудсмана на републиката за съвместни действия

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Целеви сигнал до КОСВ на НС и до „компетентните“ органи за поредната напълно пресушена река

Целеви сигнал до КОСВ на НС и до „компетентните“ органи за поредната напълно пресушена река

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Съмнително водохващане пресушава река Осинска, община Сатовча

Съмнително водохващане пресушава река Осинска, община Сатовча

След сигнали на граждани в социалните мрежи се свързахме с тях и подадохме сигнал до компетентните институции. По-долу публикуваме текстът…

Втори сигнал до инспектората на МОСВ и първи до РИОСВ-Шумен във връзка със случващото се по река Голяма Камчия

Втори сигнал до инспектората на МОСВ и първи до РИОСВ-Шумен във връзка със случващото се по река Голяма Камчия

Уважаеми Дами и Господа, Запознаваме ви отново с допълнителната информация по случай, за който вече сме сигнализирали. Първият ни сигнал е…

Басейнова дирекция Черноморски район заловиха ВЕЦ Моста, че пресушава река Голяма Камчия след стената на язовир Тича

Басейнова дирекция Черноморски район заловиха ВЕЦ Моста, че пресушава река Голяма Камчия след стената на язовир Тича

В началото на месец април подадохме сигнал до Инспектората на МОСВ за това, че с комплексните графици за ползване на…

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, и малко за вече почти изтеклите, почти „нови“ ПУРБ

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, и малко за вече почти изтеклите, почти „нови“ ПУРБ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и до Президента за тенденциозно нарушение на ЗВ от Министъра на ОСВ

Сигнал до Инспектората на МОСВ и до Президента за тенденциозно нарушение на ЗВ от Министъра на ОСВ

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

Няма повече публикации

Няма повече публикации