Съобщение и Искане до „компетентните“ органи досежно кризата за вода в община Крумовград

Съобщение и Искане до „компетентните“ органи досежно кризата за вода в община Крумовград

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Нотификация до компетентните органи на родината за нарушение на Конвенцията от Еспоо и заплаха за националната сигурност

Нотификация до компетентните органи на родината за нарушение на Конвенцията от Еспоо и заплаха за националната сигурност

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че в района на Струмица, на територията на Република Македония, за пореден път е…

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Уважаеми дами и господа,В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви…

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Само във Фрог: Стара планина и Манастир ”7-те престола” са под сериозна заплаха от воден катаклизъм

Само във Фрог: Стара планина и Манастир ”7-те престола” са под сериозна заплаха от воден катаклизъм

А спомняте новите огромни площи за търсене и последващ добив на метални полезни изкопаеми и малко златце, а и уран…

Сигнал за извършвани геоложки проучвания в района на село Осеновлаг – ЕЕ-1

Сигнал за извършвани геоложки проучвания в района на село Осеновлаг – ЕЕ-1

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Петицията срещу намеренията на Горубсо Кърджали да разработва рудодобив в площ Млечино, община Ардино

Петицията срещу намеренията на Горубсо Кърджали да разработва рудодобив в площ Млечино, община Ардино

Призоваваме Ви да подкрепите петицията срещу намеренията на Горубсо Кърджали да разработва рудодобив в площ Млечино, община Ардино, да излужва…

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване Блок 1-25 Враца Запад

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване Блок 1-25 Враца Запад

Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на…

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване ЕЕ-1

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване ЕЕ-1

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации