Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и Министъра на ОСВ във връзка с поредните закононарушение от страна на РИОСВ-Пазарджик

Сигнал до Инспектората на МОСВ и Министъра на ОСВ във връзка с поредните закононарушение от страна на РИОСВ-Пазарджик

ДО:г-н Борислав СандовМинистър на околната среда и водите Инспекторат на МОСВ ИСКАНЕ ПОДАТЕЛ: Сдружение „Балканка“, гр. София, ул.Александър Малинов №87/булстат…

Становище на сдружение Балканка относно проекта Fast Danube

Становище на сдружение Балканка относно проекта Fast Danube

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Възражение на сдружение Балканка срещу намерение за поредното „чистене“ на река Арда

Възражение на сдружение Балканка срещу намерение за поредното „чистене“ на река Арда

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ,С настоящето становище възразяваме в срок и категорично срещу Решение № СМ-03-ОС/2022 на РИОСВ – Смолян, издадено във…

Брутална сеч край водите на река Въча при моста на село Йоаким Груево

Брутална сеч край водите на река Въча при моста на село Йоаким Груево

След като преди време се натъкнахме на сечта, бяхме уверени, че уж щяха да прочистват само умрели дървета и такива,…

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Нека не забравяме,че горе на „Мечката“, вече две седмици се копае зверски. Цялостното отношение към реката като към градски канал…

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Сигнал за незаконни дейности в река Искър в м.“Мечката“

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Целеви доклад от сдружение Балканка до МОСВ, МЗХГ, БДДР и РИОСВ София относно поредното съсипване на река Искър и крайбрежната й гора. С копие до извършителя – Столична община

Целеви доклад от сдружение Балканка до МОСВ, МЗХГ, БДДР и РИОСВ София относно поредното съсипване на река Искър и крайбрежната й гора. С копие до извършителя – Столична община

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации