Сигнал за чистене на наноси от задбаражното езеро на ВЕЦ Сироко в обхвата на БДДР

Сигнал за чистене на наноси от задбаражното езеро на ВЕЦ Сироко в обхвата на БДДР

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Сигнал за нерегламентирано сметище около новата джамия в Кърджали

Сигнал за нерегламентирано сметище около новата джамия в Кърджали

До ДиректораНа РИОСВ Хасково Копие до МОСВ Копие до кметаНа град Кърджали Сигнал за нерегламентирано сметище От Сдружение Балканка /ЕИК…

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до БДИБР относно ПСОВ Първомай

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до БДИБР относно ПСОВ Първомай

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Отговор на ПИСМО – Вх.№11017 от 03.06.2022 „сигнал за незаконни сметища край река Тополница“

Отговор на ПИСМО – Вх.№11017 от 03.06.2022 „сигнал за незаконни сметища край река Тополница“

Уважаеми дами и господа,Пиша в качеството си на Председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в…

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено – до БДДР за голф Окол

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Сигнал за умираща риба в яз. Студен Клaденец и река Върбица

Сигнал за умираща риба в яз. Студен Клaденец и река Върбица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал незаконни сметища край река Тополница над град Копривщица

Сигнал незаконни сметища край река Тополница над град Копривщица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното: във връзка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации