Сигнал от сдружение Балканка до БДЗБР и РИОСВ Благоевград

Сигнал от сдружение Балканка до БДЗБР и РИОСВ Благоевград

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Сигнал на сдружение Балканка за незаконно сметище в ЗЗ река Янтра, община Горна Оряховица

Сигнал на сдружение Балканка за незаконно сметище в ЗЗ река Янтра, община Горна Оряховица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации