Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:…

Репортаж на предаването „Следите остават“ за поректа Fast Danube

Репортаж на предаването „Следите остават“ за поректа Fast Danube

Защо ДАНС и прокуратурата разследват българо-румънски проект за река Дунав, защо това застрашава държавната граница, колко страшни свлачища са на…

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:…

Notification Ref. No 01/12.01.2024 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioners Sinkevičius, Christophidou, Copczynska and Popovski concerning the Fast Danube project

Notification Ref. No 01/12.01.2024 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioners Sinkevičius, Christophidou, Copczynska and Popovski concerning the Fast Danube project

FOLLOW UP, OFFICIAL USE Dear friends, My name is Dimiter Koumanov and I still have the honor to be responsible…

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации