Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:…

Няма повече публикации

Няма повече публикации