Има ли нарушения в коритото на река Потока преди град Съединение?

Има ли нарушения в коритото на река Потока преди град Съединение?

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa – обновена

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa – обновена

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации