Искане за ускоряване на процедурата по издаване на общ адм. акт по чл.30 от ЗРА ОБНОВЕНА

Искане за ускоряване на процедурата по издаване на общ адм. акт по чл.30 от ЗРА ОБНОВЕНА

г-н Иван ИвановМинистър на земеделието г-н Борислав СандовМинистър на околната среда и водите ПРИЗИВ ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯот Сдружение „Балканка“, гр.София/ЕИК…

Няма повече публикации

Няма повече публикации