Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 05.07.2022 г.

Здравейте, колеги, Свиквам събрание на членовете на УС на 05.07.2022г., вторник, от 18:45 часа, на познатото място в Южен парк…

Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 25.03.2022 г.

Здравейте Колеги, Във връзка с чл.26 ал.1 и по реда на чл.26, ал.2 от Устава на „Сдружение Балканка“, свиквам събрание на…

Няма повече публикации

Няма повече публикации