Покана за отчетно-планово общо събрание на членовете на сдружение Балканка 28.01.2024

Уважаеми колеги, Във връзка с решение на УС на сдружението, Отправям покана за участие в Общо събрание за членовете на…

Покана за общо събрание на членовете на сдружение Балканка 18.02.2023

Уважаеми Колеги, С решение на Управителният Съвет на Сдружение „Балканка“ и на основание ЗЮЛНЦ свиквам Общо Събрание на 18.02.2023 г. от…

Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 05.07.2022 г.

Здравейте, колеги, Свиквам събрание на членовете на УС на 05.07.2022г., вторник, от 18:45 часа, на познатото място в Южен парк…

Покана за събрание на Управителния Съвет на Сдружение Балканка на 25.03.2022 г.

Здравейте Колеги, Във връзка с чл.26 ал.1 и по реда на чл.26, ал.2 от Устава на „Сдружение Балканка“, свиквам събрание на…

Няма повече публикации

Няма повече публикации