Възражение на сдружение Балканка до министъра на ОСВ досежно План за действие за Поточния рак

Възражение на сдружение Балканка до министъра на ОСВ досежно План за действие за Поточния рак

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Брутална сеч край водите на река Въча при моста на село Йоаким Груево

Брутална сеч край водите на река Въча при моста на село Йоаким Груево

След като преди време се натъкнахме на сечта, бяхме уверени, че уж щяха да прочистват само умрели дървета и такива,…

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Сдружение Балканка отправи искане за спиране на дейностите в река Искър и намиране на алтернативи

Нека не забравяме,че горе на „Мечката“, вече две седмици се копае зверски. Цялостното отношение към реката като към градски канал…

Поздравителен адрес от сдружение Балканка до БДИБР и малко по промените в ЗВ и по междинния преглед на значимите проблеми във връзка с новите ПУРБ и ПУРН

Поздравителен адрес от сдружение Балканка до БДИБР и малко по промените в ЗВ и по междинния преглед на значимите проблеми във връзка с новите ПУРБ и ПУРН

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Целеви доклад от сдружение Балканка до МОСВ, МЗХГ, БДДР и РИОСВ София относно поредното съсипване на река Искър и крайбрежната й гора. С копие до извършителя – Столична община

Целеви доклад от сдружение Балканка до МОСВ, МЗХГ, БДДР и РИОСВ София относно поредното съсипване на река Искър и крайбрежната й гора. С копие до извършителя – Столична община

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации