Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

РДГ Пазарджик не откри нарушения при ремонта на път Пещера – Батак

РДГ Пазарджик не откри нарушения при ремонта на път Пещера – Батак

Получихме първия отговор във връзка с подаден от нас сигнал за безобразия при ремонта на пътя Пещера – Батак. Сигналът…

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

Поздравления за БДДР, които извършиха мигновена проверка на 29.12.2022г., след подаден сигнал по зелен телефон. Проверката е във връзка със…

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Сигнал до президента и Искане до министъра на регионалното развитие и до директора на ДНСК, относно незаконен строеж на магистрала Хемус

Сигнал до президента и Искане до министъра на регионалното развитие и до директора на ДНСК, относно незаконен строеж на магистрала Хемус

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Басейнова дирекция най-после залови ВЕЦ Румянцево, че не изпуска капка вода

Басейнова дирекция най-после залови ВЕЦ Румянцево, че не изпуска капка вода

Във връзка с наше посещение на ВЕЦ Румянцево, за което разказахме в следната публикация, както и в доклад до компетентните…

Многоцелеви доклад от Сдружение Балканка за посетени ВЕЦ на река Черни Вит с допълнение и река Златна Панега

Многоцелеви доклад от Сдружение Балканка за посетени ВЕЦ на река Черни Вит с допълнение и река Златна Панега

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации