Нотификация до компетентните органи на родината за нарушение на Конвенцията от Еспоо и заплаха за националната сигурност

Нотификация до компетентните органи на родината за нарушение на Конвенцията от Еспоо и заплаха за националната сигурност

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че в района на Струмица, на територията на Република Македония, за пореден път е…

Съмнително водохващане пресушава река Осинска, община Сатовча

Съмнително водохващане пресушава река Осинска, община Сатовча

След сигнали на граждани в социалните мрежи се свързахме с тях и подадохме сигнал до компетентните институции. По-долу публикуваме текстът…

Басейнова дирекция Черноморски район заловиха ВЕЦ Моста, че пресушава река Голяма Камчия след стената на язовир Тича

Басейнова дирекция Черноморски район заловиха ВЕЦ Моста, че пресушава река Голяма Камчия след стената на язовир Тича

В началото на месец април подадохме сигнал до Инспектората на МОСВ за това, че с комплексните графици за ползване на…

Сигнал до министъра на ОСВ относно бездействия от страна на инспектората на МОСВ относно доказана некомпетентост на „компетентния“ директор на БДИБР

Сигнал до министъра на ОСВ относно бездействия от страна на инспектората на МОСВ относно доказана некомпетентост на „компетентния“ директор на БДИБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Сигнал до БДИБР, РДГ Пазарджик и РИОСВ Пазарджик за сеч покрай река Марица

Сигнал до БДИБР, РДГ Пазарджик и РИОСВ Пазарджик за сеч покрай река Марица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации