Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно поредното бездействие на МОСВ досежно потенциално замърсяване на води в трансгранични райони

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно поредното бездействие на МОСВ досежно потенциално замърсяване на води в трансгранични райони

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля, да се запознаете с настоящия Сигнал на сдружението до всички…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и РИОСВ Хасково досежно поредното нарушение на закона от страна на директора на БДИБР

Сигнал до Инспектората на МОСВ и РИОСВ Хасково досежно поредното нарушение на закона от страна на директора на БДИБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Уведомяваме директора на РИОСВ Хасково и Инспектората на МОСВ /ако съществува…

Възможно ли е ВЕЦ да работи без разрешително 2 години след като е загубил окончателно във ВАС? Оказва се, че да ….

Възможно ли е ВЕЦ да работи без разрешително 2 години след като е загубил окончателно във ВАС? Оказва се, че да ….

Преди време, след преглед на съдебната практика на ВАС, се запознахме с един интересен казус. Става въпрос за ВЕЦ на…

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ и до областния управител на област Пловдив против действия на директорите на БДИБР и РИОСВ Пловдив относно застрояването на остров Адата на река Марица в чертите на гр.Пловдив

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ и до областния управител на област Пловдив против действия на директорите на БДИБР и РИОСВ Пловдив относно застрояването на остров Адата на река Марица в чертите на гр.Пловдив

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля, Инспекторатът на МОСВ и областният управител на област Пловдив да…

Сигнал за злоупотреби и проблеми по отношение изваждането на билети

Сигнал за злоупотреби и проблеми по отношение изваждането на билети

Уважаеми Дами и Господа, В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка ще опиша проблемите, с които се…

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Нов сигнал за водохващане на река Владайска, стопанисвано от ВиК Перник

Нов сигнал за водохващане на река Владайска, стопанисвано от ВиК Перник

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

БДДР – няма нарушения в работата на водохващанията над град Габрово

БДДР – няма нарушения в работата на водохващанията над град Габрово

Питате се защо Балканът над Габрово остава без вода? На 28.06.2023г. подадохме сигнал за поредното пресушаване на река Белилска над…

Няма повече публикации

Няма повече публикации