Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Сигнал във връзка с планирани дейности от НЕК в коритото на река Въча след язовир Кричим

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, в съучастие с БДИБР, и още малко за новите ПУРН

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, в съучастие с БДИБР, и още малко за новите ПУРН

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, и малко за вече почти изтеклите, почти „нови“ ПУРБ

Доклад за поредното престъпление на НЕК ЕАД, извършвано в условията на тежък рецидив чрез ВЕЦ Девин, и малко за вече почти изтеклите, почти „нови“ ПУРБ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и до Президента за тенденциозно нарушение на ЗВ от Министъра на ОСВ

Сигнал до Инспектората на МОСВ и до Президента за тенденциозно нарушение на ЗВ от Министъра на ОСВ

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Възражение срещу изменение на разрешително по ЗВ за МВЕЦ Баба Цвета

Възражение срещу изменение на разрешително по ЗВ за МВЕЦ Баба Цвета

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

Поздравления за БДДР, които извършиха мигновена проверка на 29.12.2022г., след подаден сигнал по зелен телефон. Проверката е във връзка със…

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

Няма повече публикации

Няма повече публикации