Сигнал за пресушаване на река Панега, ОТНОВО!!! – 17.05.2022г.

Сигнал за пресушаване на река Панега, ОТНОВО!!! – 17.05.2022г.

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Искане на информация по ЗДОИ от БДЗБР за ВЕЦ на Ощавска река и искане до Министъра и Инспектората на МОСВ за въвеждане на законов ред в БДЗБР

Искане на информация по ЗДОИ от БДЗБР за ВЕЦ на Ощавска река и искане до Министъра и Инспектората на МОСВ за въвеждане на законов ред в БДЗБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Среща в Министерски съвет на тема „Бъдещето на мВЕЦ в България“

Среща в Министерски съвет на тема „Бъдещето на мВЕЦ в България“

Днес, 11.03.2022г. в Министерски Съвет се състоя среща между всички заинтересовани страни по проблема с узаконяването на незаконните малки ВЕЦ-ове…

Възражение на сдружение Балканка досежно повишаване на цената на питейната вода в Ботевград – до МОСВ, РИОСВ София, БДДР и община Ботевград

Възражение на сдружение Балканка досежно повишаване на цената на питейната вода в Ботевград – до МОСВ, РИОСВ София, БДДР и община Ботевград

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Добронамерен Сигнал на сдружение Балканка относно бъдещия в минало време язовир Яденица

Добронамерен Сигнал на сдружение Балканка относно бъдещия в минало време язовир Яденица

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации