Complaint to the Implementation Committee of the Espoo Convention, concerning breach of articles 2 and 3, and notification to the attention of EC – president Ursula von der Leyen, and to the affected party Greece

Complaint to the Implementation Committee of the Espoo Convention, concerning breach of articles 2 and 3, and notification to the attention of EC – president Ursula von der Leyen, and to the affected party Greece

OFFICIAL USE Dear Mrs. Losasso, Dear friends, My name is Dimiter Koumanov and I have the honor to be responsible…

Нарушения на законодателството на ЕС, които поставят финансирането на Плана за Възстановяване и Устойчивост под риск от спиране.

Нарушения на законодателството на ЕС, които поставят финансирането на Плана за Възстановяване и Устойчивост под риск от спиране.

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

На 11.06.2022г. беше изпратена жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията на ЕС от…

Няма повече публикации

Няма повече публикации