Notification Ref. No 01/12.01.2024 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioners Sinkevičius, Christophidou, Copczynska and Popovski concerning the Fast Danube project

Notification Ref. No 01/12.01.2024 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioners Sinkevičius, Christophidou, Copczynska and Popovski concerning the Fast Danube project

FOLLOW UP, OFFICIAL USE Dear friends, My name is Dimiter Koumanov and I still have the honor to be responsible…

FOLLOW UP: Notification Ref. No 04/2023 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioner Virginijus Sinkevičius

FOLLOW UP: Notification Ref. No 04/2023 to the attention of Commissioner Ursula von der Leyen and Commissioner Virginijus Sinkevičius

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Complaint to the Implementation Committee of the Espoo Convention, concerning breach of articles 2 and 3, and notification to the attention of EC – president Ursula von der Leyen, and to the affected party Greece

Complaint to the Implementation Committee of the Espoo Convention, concerning breach of articles 2 and 3, and notification to the attention of EC – president Ursula von der Leyen, and to the affected party Greece

OFFICIAL USE Dear Mrs. Losasso, Dear friends, My name is Dimiter Koumanov and I have the honor to be responsible…

Нарушения на законодателството на ЕС, които поставят финансирането на Плана за Възстановяване и Устойчивост под риск от спиране.

Нарушения на законодателството на ЕС, които поставят финансирането на Плана за Възстановяване и Устойчивост под риск от спиране.

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

Жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията относно актуализцията на ПУРБ и ПУРН

На 11.06.2022г. беше изпратена жалба за нарушение на Рамковата Директива за Водите и на Директивата за Наводненията на ЕС от…

Няма повече публикации

Няма повече публикации