Отлично мотивирано възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС срещу бъдещ в минало време ВЕЦ на Чепинска река /Ели дере/

Отлично мотивирано възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС срещу бъдещ в минало време ВЕЦ на Чепинска река /Ели дере/

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля, в прикачения документ да се запознаете с поредното наше отлично мотивирано…

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:…

Възражение от сдружение Балканка против застрояването на остров Адата на река Марица в гр.Пловдив

Възражение от сдружение Балканка против застрояването на остров Адата на река Марица в гр.Пловдив

ДО: Директора на РИОСВ Пловдив г-н Ивайло ЙотковДиректора на БДИБР г-н Васил Узунов Копие До: Министъра на Околната среда и водитег-н…

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от Министерски Съвет

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от Министерски Съвет

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Възражение до БДЗБР от сдружение Балканка против удължаване/изменение на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ-ове на Влахинска река

Възражение до БДЗБР от сдружение Балканка против удължаване/изменение на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ-ове на Влахинска река

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

Възражение срещу ДОСВ на ПУРН 2022-2027 и срещу нетехническото резюме към ДЕО на ПУРН 2022-2027 на ИБР

Възражение срещу ДОСВ на ПУРН 2022-2027 и срещу нетехническото резюме към ДЕО на ПУРН 2022-2027 на ИБР

Уважаема г-н Попов,Уважаеми дами и господа,Във връзка с изготвянето на новите ПУРН 2022-2027 на всички РБУ в страната, тяхното публикуване…

Възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС за поредния в минало време нов, но небъден ВЕЦ на Яденица

Възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС за поредния в минало време нов, но небъден ВЕЦ на Яденица

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Възражение на сдружение Балканка срещу задание за ДОВОС и процедура по реда на ЗООС за кариера в концесионна площ „Шишманци 3“ до сeло Шишманци, община Раковски, област Пловдив

Възражение на сдружение Балканка срещу задание за ДОВОС и процедура по реда на ЗООС за кариера в концесионна площ „Шишманци 3“ до сeло Шишманци, община Раковски, област Пловдив

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Поздравителен адрес до директорите на БДДР и на БДЗБР, възражение до РИОСВ София срещу директора на БДЗБР и Покана до министъра на ОСВ

Поздравителен адрес до директорите на БДДР и на БДЗБР, възражение до РИОСВ София срещу директора на БДЗБР и Покана до министъра на ОСВ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на…

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от предишния, нетленен Министерски Съвет

Възражение от сдружение Балканка относно ЗИД на ЗУТ, предложен от предишния, нетленен Министерски Съвет

Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в…

Няма повече публикации

Няма повече публикации