Становище от сдружение Балканка относно безобразията на МОСВ по отношение на замърсяванията на реките, които идват към нас от Сърбия и по-специално от мината Подвирови в Босилеградско

Становище от сдружение Балканка относно безобразията на МОСВ по отношение на замърсяванията на реките, които идват към нас от Сърбия и по-специално от мината Подвирови в Босилеградско

До:  Петър Димитров Министър на Околната реда и Водите, Директорите на БДДР и БДЗБР Копие до: Цветан Енчев  Председател на…

Възражение от сдружение Балканка относно безобразното качество на проектите на ПУРБ-2025-2027 във всички райони на басейново управление

Възражение от сдружение Балканка относно безобразното качество на проектите на ПУРБ-2025-2027 във всички райони на басейново управление

ВЪЗРАЖЕНИЕ Относно: Планове за управление на Речните Басейни в Р. България УВАЖАЕМИ г-н Димитров,Уважаеми дами и господа, Във връзка с…

Възражение до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до областния управител на област Пловдив от сдружение Балканка против поредното „почистване“ на Марица в землището на с.Чалъкови и сигнал до Инспектората на МОСВ

Възражение до МОСВ, РИОСВ Пловдив и до областния управител на област Пловдив от сдружение Балканка против поредното „почистване“ на Марица в землището на с.Чалъкови и сигнал до Инспектората на МОСВ

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля, в прикачените файлове да се запознаете с Възражението срещу процесното ИП и с…

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект FAIRway Danube II

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:…

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно поредното бездействие на МОСВ досежно потенциално замърсяване на води в трансгранични райони

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно поредното бездействие на МОСВ досежно потенциално замърсяване на води в трансгранични райони

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля, да се запознаете с настоящия Сигнал на сдружението до всички…

Възражение срещу предложение за изменение на ЗООС внесено от н.п. Делян Добрев и група НП чрез проект на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите, с вх.№ 49-454-04-83 от 04.04.2024

Възражение срещу предложение за изменение на ЗООС внесено от н.п. Делян Добрев и група НП чрез проект на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите, с вх.№ 49-454-04-83 от 04.04.2024

ДО:Комисията по икономическа политика на НСпредседател – г-н Хамид Хамид КОСВ към НСпредседател – г-н Станислав АнастасовПрезидента на Република Българияг-л…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и РИОСВ Хасково досежно поредното нарушение на закона от страна на директора на БДИБР

Сигнал до Инспектората на МОСВ и РИОСВ Хасково досежно поредното нарушение на закона от страна на директора на БДИБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Уведомяваме директора на РИОСВ Хасково и Инспектората на МОСВ /ако съществува…

Възражение от сдружение Балканка против продължаващите кражби на баластра от Марица в района на Садово и сигнал до министъра на РРБ за хипер некачествения насип на магистрала Хемус

Възражение от сдружение Балканка против продължаващите кражби на баластра от Марица в района на Садово и сигнал до министъра на РРБ за хипер некачествения насип на магистрала Хемус

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Моля от МРРБ, МЗХГ и МОСВ да приемете в прикачения файл…

Становище по проект на заповед за забрана по време на пролетно-лятно размножаващите се видове през 2024г.

Становище по проект на заповед за забрана по време на пролетно-лятно размножаващите се видове през 2024г.

Уважаеми г-н Вътев,Уважаеми г-н Георгиев, Сдружение „Балканка” е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за обществена полза, чиято основна мисия…

Няма повече публикации

Няма повече публикации