Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал за пресушаване на река Панега, ОТНОВО!!! – 17.05.2022г.

Сигнал за пресушаване на река Панега, ОТНОВО!!! – 17.05.2022г.

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал до Инспектората на МОСВ и Министъра на ОСВ във връзка с поредните закононарушение от страна на РИОСВ-Пазарджик

Сигнал до Инспектората на МОСВ и Министъра на ОСВ във връзка с поредните закононарушение от страна на РИОСВ-Пазарджик

ДО:г-н Борислав СандовМинистър на околната среда и водите Инспекторат на МОСВ ИСКАНЕ ПОДАТЕЛ: Сдружение „Балканка“, гр. София, ул.Александър Малинов №87/булстат…

Становище на сдружение Балканка относно проекта Fast Danube

Становище на сдружение Балканка относно проекта Fast Danube

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Становище на сдружение Балканка относно новите ПУРБ и ПУРН 2022-2027

Становище на сдружение Балканка относно новите ПУРБ и ПУРН 2022-2027

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Възражение на сдружение Балканка до министъра на ОСВ досежно План за действие за Поточния рак

Възражение на сдружение Балканка до министъра на ОСВ досежно План за действие за Поточния рак

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Искане на информация по ЗДОИ от БДЗБР за ВЕЦ на Ощавска река и искане до Министъра и Инспектората на МОСВ за въвеждане на законов ред в БДЗБР

Искане на информация по ЗДОИ от БДЗБР за ВЕЦ на Ощавска река и искане до Министъра и Инспектората на МОСВ за въвеждане на законов ред в БДЗБР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

Обнадеждаваща Новина: Контролът върху защитените територии /национални, природни паркове и т.н./ И върху защитените зони от мрежата Натура 2000 придобива…

Няма повече публикации

Няма повече публикации