Възражение срещу изменение на разрешително по ЗВ за МВЕЦ Баба Цвета

Възражение срещу изменение на разрешително по ЗВ за МВЕЦ Баба Цвета

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Допълнение към Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Уважаеми дами и господа,В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви…

Нарушения на законодателството на ЕС, които поставят финансирането на Плана за Възстановяване и Устойчивост под риск от спиране.

Нарушения на законодателството на ЕС, които поставят финансирането на Плана за Възстановяване и Устойчивост под риск от спиране.

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Възражение срещу ДОСВ за търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица“ в община Крумовград

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

РДГ Пазарджик не откри нарушения при ремонта на път Пещера – Батак

РДГ Пазарджик не откри нарушения при ремонта на път Пещера – Батак

Получихме първия отговор във връзка с подаден от нас сигнал за безобразия при ремонта на пътя Пещера – Батак. Сигналът…

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми…

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

БДДР установи сериозни нарушения в работата на ВЕЦ Сини вир

Поздравления за БДДР, които извършиха мигновена проверка на 29.12.2022г., след подаден сигнал по зелен телефон. Проверката е във връзка със…

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Запитване относно развитие по сигнал за ВЕЦ Сини Вир от 29.12.2022г.

Уважаеми дами и господа,В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София,…

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

Сигнал за изхвърлена вършина и строителни материали в Стара река

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка…

Няма повече публикации

Няма повече публикации