Почистване от битови отпадъци по река Драговищица 18.05.2024. Световен ден на мигриращите риби / World Fish Migration Day #worldfishmigrationday

Почистване от битови отпадъци по река Драговищица 18.05.2024. Световен ден на мигриращите риби / World Fish Migration Day #worldfishmigrationday

Здравейте, приятели на реките и балканската пъстърва. Готови ли сте за акция?! Дойде времето да отпразнуваме заедно и тази година…

Покана за отчетно-планово общо събрание на членовете на сдружение Балканка 28.01.2024

Уважаеми колеги, Във връзка с решение на УС на сдружението, Отправям покана за участие в Общо събрание за членовете на…

Покана за общо събрание на членовете на сдружение Балканка 18.02.2023

Уважаеми Колеги, С решение на Управителният Съвет на Сдружение „Балканка“ и на основание ЗЮЛНЦ свиквам Общо Събрание на 18.02.2023 г. от…

Няма повече публикации

Няма повече публикации