Сигнал до Инспектората на МОСВ и Министъра на ОСВ във връзка с поредните закононарушение от страна на РИОСВ-Пазарджик

Сигнал до Инспектората на МОСВ и Министъра на ОСВ във връзка с поредните закононарушение от страна на РИОСВ-Пазарджик

ДО:г-н Борислав СандовМинистър на околната среда и водите Инспекторат на МОСВ ИСКАНЕ ПОДАТЕЛ: Сдружение „Балканка“, гр. София, ул.Александър Малинов №87/булстат…

Няма повече публикации

Няма повече публикации