mark

Молба от сдружение Балканка относно предложен законопроект за ВЕИ в морските ни води до председателя на НС, премиера и омбудсмана на републиката

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в прикаченото писмо да се запознаете с допълнителната ни Молба относно гореспоменатия законопроект.

Тя се наложи, тъй като на заседанието на КОСВ, проведено на  21.12.2023г., по наша вина не ни стигна времето да развием всички проблеми в дълбочина, въпреки любезното съдействие на председателя на КОСВ, който ни отпусна три минути за изказване, вместо двете, които ни се полагат по правилник, за което изказваме нашата благодарност.

Също така молим, стига да е възможно и да не Ви затруднява особено, при разглежднето на толкова важни законопроекти в комисиите на НС, заседанията на комисиите да не са в същия ден, в който да се разглеждат и гласуват в зала още по-важни законопроекти.

Признавайки необходимостта от йерархия в законодателната практика на НС, ние дълбоко вярваме, че заседанието на КОСВ спокойно можеше да е определено за друг ден, а не когато се приема бюджета, тъй като обществеността не е въоръжена със същата издържливост в условията на Деветчасово чакане и няколко отлагания на заседанието на КОСВ, както народното представителство, за която му изказваме поздравления.

От друга страна, много по-важното е, че четирима представители и на МОСВ чакаха три от деветте часа, после не издържаха и си тръгнаха, и после пак дойдоха някои от тях, и после пак не дочакаха заседанието. Съветваме екипа на МОСВ да проведе малко тренировки по темата с издържливостта, за които изказваме готовност да им помогнем, ако нищо не се промени в практиките на НС.

А най-лошото е, че за заседанието на КОСВ, обявено първоначално за 11:30 часа и стартирало чак в 20:15 часа,  бяха дошли и представители на рибарския сектор от Варна, но те трябваше да си тръгнат в 18:00 часа, за да се приберат и така тяхното мнение не беше чуто в комисията.

Предвид характера на процесния законопроект и нарушенията на обществени интереси, заложени в него, се надяваме и на подкрепа на Молбата ни от страна на дългогодишния приятел на сдружението – омбудсмана, г-жа Ковачева.

Продължаваме да се надяваме и да очакваме подкрепа и от страна на МЗХГ и МТ по темата.

Моля, от приемните на председателя на НС и на премиера, както и на омбудсмана да ни изпратят входящи номера.

Моля също така, който е изтрил телефона на КОСВ от страницата на комисията в сайта на парламента, да вземе да го върне обратно, тъй като без този телефон е много трудно за разтревожената общественост да заяви участие в заседанията на комисията в условията на неизбежна спешност, каквито напоследък все по-често се налагат за съжаление. На всички други комисии телефоните си седят, само на КОСВ е изтрит!

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Честита Коледа и Весела Нова Година на всички

С все по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации