mark

Нотификация до компетентните органи на родината за нарушение на Конвенцията от Еспоо и заплаха за националната сигурност

| |

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в района на Струмица, на територията на Република Македония, за пореден път е процедирана нашумялата преди години мина за злато, мед, арсен, манган и прочее други отрови „Иловица – Штука“ и този път връщане няма.

Възложител е почти родната компания Евромакс Рисорсиз, която се открива на следния линк:  

https://www.euromaxresources.com/

Етапът на процедурата за процесното ИП е одобрен ДОВОС, а данните се откриват на следния линк:

От този линк можете да си свалите ДОВОС за процесното ИП, в описанието на което има наистина страховити неща, като например:

Добивът ще бъде открит, а дупката ще достигне 600 /шестстотин/ метра дълбочина…

Характерно за мината е, че след флотация материалецът ще се третира с Цианидно Излужване, а после ще се транспортира в родината, тоест у нас, за окончателно извличане на металите. Също така характерно е, че огромното хвостохранилище ще се изгради в коритото на река Штука, а в коритото на река Язга е предвидено депо за оксидна руда. И двете реки са притоци на Струмешница и оттам – хоп право у нас, за да си поливат хората градините в Петричко……точно толкова, колкото си поливат градините и в поречието на Тополница, тоест никак!

Ето Ви засега само един цитат от стр.33-34 на доклада по ОВОС:

„река Язга
Първоначалното моделиране на въздействието върху качеството на водата показа големи въздействия, свързани с депото на оксидна руда и разливите от езерото, които ще се образуват в ямата. И двете ще доведат до намаляване на стойността на рН (т.е. по-кисела вода, отколкото в съществуващите условия) и повишаване на нивото на метали и др. анализирани параметри (включително цинк, сулфат, арсен, кадмий, мед, желязо, никел, олово, алуминий, манган и селен)

Река Штука
Промените в качеството на водата включват намаляване на стойността на pH (по-кисела вода) и повишени концентрации на метали и други параметри (включително цинк, алуминий, арсен, мед, желязо, нитрати, сулфат, WAD [слабо разтворими в киселина метални и Цианидни Комплекси], селен, манган, кадмий).“

Правен Извод – Цианидните комплекси щели да са слабо разтворими дори и в киселина, камо ли пък във вода, тоест няма страшно въобще…

347602530 2501930723309261 7028288520028542681 n

ВАЖНО:
На прикачената към този имейл карта е показана мината, а вдясно се вижда  и границата на родината. Според нас река Срумешница /Струмица в Македония/ е Трансгранична!
В публикувания готов доклад по ОВОС никъде не става дума за проведена процедура по Конвенцията от Еспоо, а на сайта на МОСВ за трансграничните процедури не се откриват следи от нотификация от страната на произход към засегнатата страна!

Петричкия край е известен земеделски район ато градините се поливат с вода от Струмешница и като заради географското зложение всички зеленчуци и плодове стават най-рано и затова се продават на най-висока цена!

Освен това, в терасите на Струмешница се откриват най-малко  6/шест/ източника на ПБВ от подземни води с учредена Санитарно-охраняема зона (СОЗ) и неизвестен брой източници без СОЗ, според данните от ГИС Води на сайта на М-вото.

ИСКАНЕ до Компетентните органи от МОСВ:

Уважаеми,
Страната на произход има задължения по Конвенцията от Еспоо, които не е изпълнила! При това положение засегнатата страна има права, има и задължения. Ето защо ние настояваме Вие да предприемете всички стъпки по Конвенцията за трансграничния ОВОС(Конвенцията от Еспоо), за да не стане, както с мините в Босилеградско, мините в Бор и т.н., където си бездействате най-спокойно!

Уведомяваме Ви също така, че ние вече пишем жалба до ИК на Конвенцията, в която ще напишем, че Вие пак си затваряте очите и ушите както обикновено, освен ако в следващите 7 /седем/ дена, които ще ни отнеме жалбата, не предприемете адекватни стъпки и не ни информирате за тях, за да не се излагаме пак пред ИК на Конвенцията, както стана с мините край Босилеград!

Накрая Ви обръщаме внимание, че качеството на питейните води и на водите за напояване са Въпрос на Националната Сигурност!

В този смисъл, очакваме и от Главнокомандващия да вземе да зареже за малко разните му там рекордни байраци и съмнителни „патриотични“ изяви, и да вземе да свърши барем нещо полезно за националната сигурност на страната, защото както сте я подкарали с „опазването“ на водите, нас няма да има нужда никой да ни напада! Ние сами ще се унищожим…

Прочее, отново питаме „Къде е ДАНС“ по тези въпроси, абсолютно не ни е ясно, но няма да е за първи път ние да уведомяваме за подобни заплахи за сигурността вместо тях!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С уважение,

Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации