GHS09 aq pollut

Нов сигнал за водохващане на река Владайска, стопанисвано от ВиК Перник

| |

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал за поредната пресушена река в условията на тежък рецидив.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван.

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 13 години ПУРБ-ове, след 16 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и други.

Водохващане Владайско, СДК Владайски за язовир Студена, 29.10.2023

През последните 5 години многократно сме подавали сигнали за случващото се по река Владайска и тежките нарушения извършвани от ВиК Перник като оператор на водохващанията за язовир Студена.

С част от историята, включае вашите отговори, от които е видно, че за Вас всичко е наред там, може да се запознаете от следния линк

След като миналата седмица подадохме нов сигнал за това речно водохващане и Вие най-после успяхте да установите пресушаването на река Владайска, решихме вчера, 29.10.2023г. отново да проверим какво се случва и да оценим ефективността на предприетите действия.

Координатите на водохващането са следните: 42.61912 , 23.20996.

Наблюдаваното на терен не е по-различно с установяваното от нас и при предходни посещения. Водохващането напълно пресушава река Владайска, а всичката вода на реката се отклонява към деривационния канал. При предишни ваши отговори то не бяха 25л/с установени „на око“ при изискуеми 20л/с, то не бяха тръби фи 50, които уж трябваше да гарантират водоподаването през незаконния строеж на нов надграждащ бент в защитена територия, в Натура зона, на река, без никакви разрешителни;

И се случва това, което установихме, че се случва с реката и при първото наше посещение – тя е напълно пресушена. Новият бент е вече скъсан от водата, но старият бент си върши перфектно работата, което в случая се наблюдава при маловодие, но сме го виждали и при отток над 500л/с, така че с него и без него – това е сухата истина.

С нашето посещение можете да се запознаете от приложените снимки и от следните видеоклипове:

Иван Пандъков
Председател на сдружение „Балканка“

Подобни публикации