mark

Актуализирано възражение срещу ВЕЦ Паша Арк на река Марица

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното: В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите:

Моля, в прикачения документ да се запознаете с поредното актуализирано Възражение!

Изпращаме го и на иначе уважаваните от нас Президент и Премиер на републиката, за да видат как се осъществяват от „компетентните“ учереждения процедурите по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ.

Изпращаме го и на Инспектората на МОСВ, тъй като във Възражението се съдържат данни и за неизпълнение на служебни задължения от Директора на БДИБР в неследваща се облага на трето лице.

Настояваме директорът Васил Узунов да бъде уволнен на мига и да му бъде потърсена наказателна отговорност заради двете последователни, безобразни становища, които издава по този казус.

Прочее, стискаме палци на директора на РИОСВ Пазарджик, да вземе правилното решение в случая, след като е предупреден за Измамата, за да не се превърне и Той в съучастник, и да трябва и Него да Го докладваме на прокуратурата.

С непресъхващо уважение,
Димитър Куманов

Подобни публикации